2015. február 3., kedd

Ismét a női(es)ségről

Szombaton fejeződött be az 50 órás önismereti csoportunk. 10 alkalommal, 10 nővel találkoztunk. Természetesen mindenki saját témával és bőrönddel érkezett, és ahogy haladtunk előre, az egyéni történetek összekapcsolódtak. A csoportnak is arca, stílusa, története lett. A folyamat lezárásaként azzal is foglalkozunk, szerintünk hogyan jelenik meg a nőiesség ebben a csoportban.

 

"Nők között" c. programjainkon nem célunk, hogy a kiemelten a női(es)séggel foglalkozzunk. Bármilyen önismereti kérdéssel lehet dolgozni. Ezzel együtt, női körben, természetesen napirendre kerülnek a női identitás és életút kérdései és kihívásai. Ezúttal is megjelent a kislány, a kamaszlány, a fiatal nő, a feleség, az anya, a szerető, s mindezeket áthatva a "a jónőség" témája. Úgy, ahogy születésünktől kezdve tanuljuk, látjuk szerepeinket (és magunkat). Itt és most, nem azokról a konkrét témákról írok, amivel a csoporttagok érkeztek. Inkább a nők jelenlétének minőségei kerülnek fókuszba. A "mi" helyett a "hogyan" lesz hangsúlyos.


Etikai megfontolásokból nem hozok konkrét példákat, habár tudom, hogy azokon keresztül élvezetesebben és könnyebben megidézhető a csoport szelleme.... szóval, milyennek láttuk a csoportot, s benne a nőket?

Nyitottnak magukra és egymásra.
Türelmesnek (egymással inkább, önmagukkal nem mindig...)
Befogadónak.
Elfogadónak.
Törődőnek.
Törődést igénylőnek.
Támogatónak.
Elszántnak. 
Kitartónak.
Bátornak.
Áramlónak. 
Olykor (érthetően) félénknek.
Olykor kétségbeesettnek.
Sebezhetőnek.
Bizakodónak.
Játékosnak.
Komolynak.  
Szolidárisnak.
 Erősnek.
Lázadónak.
Hol nyíltan, hol visszafojtottan dühösnek.
Önazonosnak. 
Tiszteletet érdemlőnek.

Tudom, hogy e minőségek közül több nem kizárólagosan női tulajdonság. Az is külön téma, hogy él bennünk, nőkben Animus, a férfias oldalunk (és férfi társainkban Anima, a nőies oldaluk). 

Az előbb felsorolt tulajdonságok így, együtt, egy csokorban jelenítik meg nekem mindazt, amit a nőkkel, a női léttel, a saját női mivoltommal kapcsolatban érzek. Ez így, együtt, nőies. Nekem.

Fantasztikus volt veletek dolgozni! Köszönjük!!!!